Zalanie mieszkania – i co teraz?

Zalanie mieszkania należy do najczęstszych szkód pojawiających się w budynkach mieszkalnych. Najczęściej jest spowodowane drobnymi usterkami w obrębie instalacji wodno-kanalizacyjnej, rzadziej, poważną awarią centralnej sieci budynku. W budynkach wielokondygnacyjnych zalanie może obejmować zarówno jedno, jak i kilka mieszkań. W obu sytuacjach należy postępować zgodnie z ustalonym schematem, ponieważ jedynie w ten sposób można liczyć na zwrot kosztów związanych z likwidacją strat, które są wypłacane przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

Zalanie mieszkania w bloku – jakie są najczęstsze przyczyny?

Zalanie mieszkania – przyczyny? Mogą być różnorodne. Najczęściej jest to pęknięcie lub poluzowanie się wężyka doprowadzającego wodę do pralki czy zmywarki. Częste są także przeciekające filtry w zmywarkach czy wyeksploatowane i nieszczelne uszczelki w umywalkach czy zlewozmywakach. Rzadko zalanie mieszkania w bloku jest powodowane poważną awarią głównego systemu wodno-kanalizacyjnego. Kto odpowiada za zalanie mieszkania w bloku? Oczywiście osoba, w mieszkaniu której doszło do awarii. A kto płaci za zalanie mieszkania? Bez względu na to, czy mieszkanie zostało zalane przez sąsiada, czy też pękła rura, możliwe jest osuszanie BEZGOTÓWKOWE  w ramach polisy poszkodowanego lub osoby, która spowodowała zalanie.

Jak udowodnić zalanie mieszkania?

Proces ten oczywiście nie jest trudny, ponieważ skutki zalania są widoczne gołym okiem. Na ścianach i sufitach pojawiają się mokre plamy, często dochodzi także do wybrzuszenia i kruszenia się farby. Zdarza się, że w wyniku zalania dochodzi też do uszkodzenia mebli albo sprzętów elektronicznych. Ważne jest natomiast, aby jak najszybciej udokumentować szkodę. Zalanie mieszkania – jak postępować? Pierwszym krokiem jest ograniczenie powstawania dalszych szkód – zakręcenie zaworów, zebranie wody, zabezpieczenie przedmiotów przed uszkodzeniem. Zanim jednak przystąpisz do naprawiania strat, postaraj się najpierw wykonać zdjęcia lub filmy. W ten sposób w toku postępowania łatwiej udowodnisz sprawcę zalania. Pamiętaj jednak o tym, że nie zawsze sąsiad ponosi winę za zalanie mieszkania w bloku. W przypadku, kiedy dojdzie do awarii w pionie, odpowiedzialnością jest obarczony zarządca budynku lub spółdzielnia mieszkaniowa.

Jak zgłosić zalanie mieszkania?

Kto zgłasza zalanie mieszkania? To zależy od tego, czy osoba, która jest sprawcą zdarzenia posiada polisę ubezpieczeniową. Jeśli tak, powinna jak najszybciej skontaktować się z przedstawicielem towarzystwa ubezpieczeniowego. W sytuacji, kiedy sąsiad nie posiada polisy, w przeciwieństwie do osoby, która poniosła stratę, ta ostatnia powinna w ciągu 3-7 dni poinformować swojego ubezpieczyciela o zdarzeniu. A jak wycenić zalanie mieszkania? To zadanie należy do rzeczoznawcy będącego przedstawicielem towarzystwa ubezpieczeniowego, do którego zgłoszono szkodę. Warto jednak pamiętać, że niezwykle pomocne są wszelkie zgromadzone materiały, pozwalające udowodnić szkody – filmy, zdjęcia czy własnoręcznie sporządzone protokoły, które przyczynią się do wykonania dokumentacji przez ubezpieczyciela.

Kto płaci za zalanie mieszkania?

Kto płaci za zalanie mieszkania? Oczywiście osoba, która ponosi za to odpowiedzialność. Jeśli ma stosowną polisę z modułem OC, uwzględniającym wyrządzenie szkody innym osobom, wówczas ubezpieczyciel pokrywa koszty napraw ponoszone przez sąsiadów. W przypadku, kiedy sąsiad będący sprawcą zdarzenia nie ma polisy, a posiada ją poszkodowany, wówczas towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca rekompensatę a następnie we własnym zakresie egzekwuje jej zwrot od sprawcy zdarzenia.

Jak zgłosić zalanie mieszkania przez sąsiada, który nie posiada polisy ubezpieczeniowej?

Kto zgłasza zalanie mieszkania? Powinna być to osoba, która ponosi odpowiedzialność za zaistniałe zdarzenie. W przypadku niemożliwości dojścia z nią do porozumienia lub braku stosownej polisy, o szkodzie informuje poszkodowany, kontaktując się ze swoim ubezpieczycielem. Zalanie mieszkania – gdzie dzwonić? Pod numer telefonu wskazany w polisie sprawcy lub poszkodowanego. Warto jednak pamiętać, że rekompensata strat może być tylko wypłacona z jednego ubezpieczenia.

Zalanie mieszkania – jak egzekwować rekompensatę przy braku polisy ubezpieczeniowej?

Sprawa komplikuje się, kiedy żadna ze stron nie posiada odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej. Wówczas strony mogą dojść do porozumienia we własnym zakresie. Jeśli jest to niemożliwe, konieczne staje się skierowanie sprawy na drogę sądową. Oczywiście w tym przypadku również niezbędne są materiały stanowiące dowód poniesionych strat – filmy lub zdjęcia. Należy także przedstawić protokół ze zdarzenia. Jak opisać zalanie mieszkania? Notując kilka podstawowych informacji:

  • dokładną datę i godzinę zalania,
  • adres zalanego mieszkania,
  • imię i nazwisko właściciela nieruchomości,
  • opis szkód z uwzględnieniem wszystkich strat, również obejmujących wyposażenie ruchome – sprzęt elektroniczny, meble itp.,
  • przyczynę zalania,
  • dane osoby odpowiedzialnej za zalanie.